Historia

Yhtiön perusti v. 1938 Risto Kosonen. Liikennöinti aloitettiin ns. seka-autolla eli bussilla, joka oli varustettu kuorma-auton lavalla. Liikennöinti tapahtui Kerimäeltä Kulennoisten ja Makkolan kylien kautta Savonlinnaan.

Yritys laajeni 1950-luvulla kun Risto Kosonen hankki omistukseensa Otto Immosen linja-autoyrityksen ja samalla perustettiin oma huoltoasema Kerimäelle. Matkustajia kuljetettiin vesien pirstomasta ja laajasta Kerimäen pitäjästä kirkonkylään ja Savonlinnaan.
Risto Kososen poika Seppo Kosonen jatkoi yrityksen hoitoa 60-luvulta 90-luvulle. Em. jaksolle ajoittui peruskoulujen synty laajoine koulukuljetuksineen. Vuosituhannen loppupuolella väheni matkustajien määrä vuoroliikenteessä huomattavasti ja yritys suuntautui yhä enemmän matkailuliikenteeseen.

Risto Kososen vaimo Kerttu Kosonen 1930-luvun lopulla. Puutarhaseura reissussa, oikealla Risto Kosonen.
Risto Kososen vaimo Kerttu Kosonen
1930-luvun lopulla.
Puutarhaseura reissussa, oikealla Risto Kosonen.

Valmismatkalain voimaan tultua yritys rekisteröityi kuluttajavirastoon vakuuden maksaneeksi matkanjärjestäjäksi. Uudella vuosituhannella Linja-autoliike S. Kosonen on keskittynyt yhä enemmän valmismatkojen järjestämiseen. Yhtiön toiminnasta vastaa nykyisin Risto Kososen pojanpoika Jyrki Kosonen.

Kuva vuodelta 1968
Kuva vuodelta 1968 vas. Kuljettaja Toivo Luostarinen, kesk. Liikennöisijä Seppo Kosonen, oik. Kuljettaja Veikko Silvennoinen.